Vanhusneuvosto, kokous 14.2.2024

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 7 Lausuntotarpeet Pirhan palveluihin liittyen 

Päätösehdotus oli

Keskustellaan tarpeista ja tavoista lausua Pirhan palveluihin liittyen, mikäli sellaisia on ilmennyt. Merkitään ne tiedoksi ja toimenpiteitä varten.

Päätös

Todettiin vanhusneuvoston työjaoston ja vammaisneuvoston yhteinen kannanotto pali-avustajien lopettamisesta. Kannanotto annetaan Pirhalle ja julkisuuteen.

Kannanotto: Tampereen kaupungin vanhus- ja vammaisneuvostot vastustavat Tampereen Pali-liikenteen palveluavustajien tehtävän lakkauttamista

Pirkanmaan hyvinvointialueen tulisi päinvastoin laajentaa avustettu palveluliikenne koskemaan koko Pirkanmaata

Pirkanmaan hyvinvointialue (Pirha) tiedotti, että Tampereen palveluliikenteen (Pali) busseissa ei jatkossa enää saa apua liikkumiseen palveluavustajalta Pirhan muutosneuvottelujen tuloksena. Palveluliikenne on linja-auton ja taksin välimuoto. Kuljetuspalvelu on tarkoitettu kaikille, joille tavallisella bussilla liikkuminen on hankalaa. Autot voivat kutsujen mukaan noutaa asiakkaita kotoaan tavallisen bussimatkan hinnalla ja mahdollistaa kyydin harrastuksiin tai kauppaan. Pali-busseissa on autettu kyytiin nousemisessa sekä kyydistä poistumisessa esimerkiksi tavallisen pyörätuolin tai rollaattorin kanssa.

Tähän saakka palveluliikennettä on ajettu Tampereella 20 linjalla, ja matkoja on ollut vuodessa noin 190 000. Avustajia on ollut yhteensä 13. Palveluavustajien käyttö on Tampereen kaupungin luoma toimintatapa, jonka toteutus on siirtynyt hyvinvointialueelle. Muissa kunnissa vastaavaa palvelua ei ole ollut.

Jatkossa kuljettajan tulisi suoriutua yksin myös avustamisesta. Pirhan mukaan kyseessä ei ole niinkään säästämisestä, vaan tehtävien kohdentamisesta lakisääteisiin tehtäviin.

Vanhus- ja vammaisneuvostot eivät hyväksy Pirhan päätöstä

Tampereen kaupungin vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto vaativat, että hyvinvointialue peruu huonon päätöksensä. Vaatimuksessa on mukana myös Tampereen vammais- ja terveydenhuollon neuvottelukunta Vatenk. Päätöksen myötä ikäihmisten ja vammaisten tamperelaisten osallistuminen ja arjenhallinta heikkenevät selvästi.

Tampereen kaupungin vammaisneuvoston puheenjohtajan Katja Metsävainion mukaan päätös kuvaa juuri sellaista heikenystä, jota toiminta- ja liikuntaesteiset henkilöt hyvinvointialueelle siirryttäessä pelkäsivät.

– Oikeus lakisääteisiin taksipalveluihin ei korvaa tätä hyvää palvelumuotoa. Vuosittaisten matkojen määrä kertoo Pali-liikenteen tarpeellisuudesta. Palveluavustajat ovat olleet ratkaisevassa roolissa, että vammaisten matkustajien asiointi on ollut sujuvaa, Metsävainio sanoo.

Pirkanmaan hyvinvointialueen tulisi päinvastoin laajentaa avustettu Pali-liikenne koskemaan kaikkia Pirkanmaan kuntia. Tampereen kaupungin vanhusneuvoston puheenjohtajan Marja Civillin mielestä päätös voi eristää ikäihmisiä yhä enemmän koteihinsa.

– Pali-liikenne on ollut etenkin liikkumisessa apua tarvitsevien ikäihmisten suosiossa. Päätös on ristiriidassa ajatuksen kanssa, että itsenäisessä asumisessa ja kotona selviytymisessä kannustettaisiin, Civill sanoo.

Pirhan päätöksen pitäisi tulla voimaan kevään aikana. Myös palveluliikenteen linjoihin ja aikatauluihin voi tulla muutoksia.

Pirhan tiedote asiasta: https://www.pirha.fi/w/muutoksia-tampereen-palveluliikenne-palissa-liikkumiseen-saa-vastedeskin-tukea-ja-apua

Lisätietoa Tampereen palveluliikenteestä:

https://www.tuomi.fi/palvelut/henkiloliikenne/pali-palveluliikenne/

Lisätietoa kannanotosta

Tampereen kaupungin vammaisneuvoston puheenjohtaja Katja Metsävainio:

Tampereen kaupungin vammaisneuvoston puheenjohtaja Marja Civill: