Vanhusneuvosto, kokous 14.4.2021

§ 21 Läsnäolo- ja puheoikeudet 

Päätösehdotus

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus pykäliensä ajaksi Sami Uusitalolle ja Elina Terville.