Vanhusneuvosto, kokous 14.4.2021

§ 20 Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Päätösehdotus

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Maija-Liisa Nikki ja Eero Portaankorva.