Vanhusneuvosto, kokous 14.4.2021

§ 23 Tampere.fi-verkkosivujen uudistus 

Päätösehdotus

Elina Tervi esittelee tampere.fi -verkkosivujen uudistusta.