Vanhusneuvosto, kokous 14.4.2021

§ 24 Vastaus vanhusneuvoston selvityspyyntöön liittyen palvelukeskusten kirjastopalveluihin 

Perustelut

 

Vs. kirjastopalvelunjohtaja Niina Salmenkangas vastaa palvelukeskusten kirjastopalveluihin liittyen seuraavasti:

Aamulehden Moro-liitteen palvelukeskusten kirjakokoelmia koskeva juttu otsikoitiin valitettavasti virheellisesti. Laitoskirjastot, eli kaupungin palvelukeskuksissa sijainneet kirjaston toimipisteet, lakkautettiin Tampereella jo v. 2015-2016. Sen jälkeen kirjaston kotipalvelut on toimittanut sekä näihin että muutamiin muihin palvelukeskuksiin kirjavalikoimia, jotka ovat olleet keskuksen asiakkaiden vapaasti käytettävissä. Kokoelmia on vaihdettu 3kk välein.

 Näiden palvelukeskusten yleiskokoelmien ongelmana ovat olleet pitkien laina-aikojen ja melko kontrolloimattoman käytön tuomat epäselvyydet. Palvelukeskuskokoelmien kirjoja on jouduttu aika ajoin poistamaan suuriakin määriä, sillä kaikki eivät ole palautuneet kirjastolle. Niiden tosiasiallista käyttöä eli lainausmääriä ei myöskään olla pystytty seuraamaan. Sekä näiden kokoelman hallintaan liittyvien näkökohtien, että henkilöstömuutosten vuoksi päätös lopettamisesta tehtiin suhteellisen nopealla aikataululla. Myönnämme toki, että tämä tapahtui mahdollisimman huonoon aikaan ja ilman neuvottelua palvelukeskusten kanssa. Päätös oli kuitenkin välttämätön.

 Kotipalvelut kohdentavat palveluitaan tämän palvelukeskuskokoelmien lakkauttamisen myötä enemmän nimenomaan heikoimmassa asemassa oleviin kuntalaisiin. Henkilöasiakkaita kirjaston kotipalveluilla on tällä hetkellä n. 250, mutta lisäksi erilaisia yhteisölähetyksiä (mm. huonokuntoisimpien ryhmäkoteihin) lähetettiin viime vuonna yli 120:een kohteeseen. Tämä on vahvan tuen palvelua kuntalaisille, jotka eivät itse pääse asioimaan kirjastoissamme.

 Kirjaston on koko ajan kehitettävä ja myös tehostettava toimintaansa muuttuvan toimintaympäristön ja tiukentuvan taloustilanteen vuoksi. Koska Tampereellakin ikäihmisten määrä on kasvussa, on meidän mietittävä tarkkaan, miten pystymme vastaamaan kasvavaan palvelutarpeeseen kestävällä tavalla. Ratkaisuja ja palveluita lähdetäänkin nyt kehittämään projektiluonteisesti myös palvelukeskusten ja lähitorien kanssa yhdessä. Pyrimme pilotoimaan uusia vaihtoehtoisia ratkaisuja jo tämän kevään aikana yhteistyössä lähikirjastojemme kanssa, mahdollisesti hajautetulla palvelumallilla. 

 

 

 

 

 

 

Päätösehdotus

Merkitään kirjastopalvelujohtajan vastaus tiedoksi.