Vanhusneuvosto, kokous 15.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Apulaispormestari Pekka Salmen alustus sektorinsa ajankohtaisista ikäihmisiin liittyvistä asioista 

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi Pekka Salmen alustus ja siitä käyty keskustelu.

Päätös

Merkittiin Pekka Salmen alustus ja siitä käyty keskustelu tiedoksi.