Vanhusneuvosto, kokous 15.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.