Vanhusneuvosto, kokous 16.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Päätösehdotus oli

Todetaan kokous lallisesti koollekutsutuksi ja osallistujamäärältään päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin kokous lallisesti koollekutsutuksi ja osallistujamäärältään päätösvaltaiseksi.