Vanhusneuvosto, kokous 16.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Läsnäolo- ja puheoikeuksien myöntäminen 

Päätösehdotus oli

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus pykälänsä ajaksi Jaana Yläselle.

Päätös

Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus pykälänsä ajaksi Jaana Yläselle.