Vanhusneuvosto, kokous 16.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Vanhusneuvoston muut asiat v. 2020 

TRE:128/00.01.03/2020

Valmistelija

  • Nurmio Kirsi, Suunnittelija

Perustelut

Vanhusneuvoston jäsenet kertovat heille tulleista asioista ja palautteesta. Puheenjohtaja ja esittelijäsihteeri kertovat mm. Kuusikko-vanhusneuvostojen tekemästä yhteistyöstä. Keskustellaan syksyn toiminnasta. Esittelijäsihteeri kertoo mitä on suunniteltu. Keskustellaan myös järjestöjen toimintaedellytyksistä.

Päätösehdotus oli

Todetaan käyty keskustelu ja päätetään mahdollisista jatkotoimenpiteistä. Päätetään mahdollisesta tiedotteesta. 

Päätös

Päätettiin, että esittelijäsihteeri valmistelee seuraavaan kokoukseen julkilausuman/tiedotteen liikenneturvallisuudesta kevyen liikenteen osalta. Esittelijäsihteeri otti ylös keskustelussa esille nousseita asioita.

Keskusteltiin mm. penkkipulasta, bussien reiteistä (9 ja 15) ja toiminnallisista puistoista.

Kuutiin Mummonmarkan vartijat -etäseminaarista, Kuusikko-vanhusneuvostojen kevään ja kesän aikana tekemästä yhteistyöstä ja järjestöjen toimintaedellytyksistä (jotka eivät ole ainakaan kaupungin puolelta tällä näköä heikentymässä), sosiaali- ja terveyslautakunnan esityslistasta. 

Esittelijäsihteeri kertoi, että eläkeläisvaltuustoa ei pidetä vaan talousarvioesitykset jaetaan jäsenille sähköpostitse.