Vanhusneuvosto, kokous 17.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 TRE:1011/00.01.05/2021, Kävelyn ja kaupunkielämän toimenpideohjelma sekä pyöräliikenteen kehittämisohjelma -projekti (lisäpykälä) 

Perustelut

Liikenneinsinööri Katja Seimelä esittelee Kävelyn ja kaupunkielämän toimenpideohjelma sekä pyöräliikenteen kehittämisohjelma -projektia. 

Päätösehdotus oli

Merkitään Seimelän alustus ja siitä käyty keskustelu tiedoksi.

Päätös

Merkittiin Seimelän alustus ja siitä käyty keskustelu tiedoksi.