Vanhusneuvosto, kokous 17.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Tampereen kaupungin hyvinvointisuunnitelma vuosille 2021-24 

Perustelut

Koska hyvinvointisuunnitelmaan ei tullut jäseniltä juuri kommentteja sähköpostitse niin lausuntopohjaa ei ole. Lausunto laaditaan siis kokouksessa käydyn keskustelun perusteella. Jäseniä kehotetaan keskustelua varten etukäteen käymään läpi heille toimitettu hyvinvointikertomusmateriaali. Hyvinvointisuunnitelmasta ei vielä ole materiaalia.

Päätösehdotus oli

Laaditaan vanhusneuvoston lausunto hyvinvointisuunnitelmasta käydyn keskustelun perusteella.

Päätös

Päätettiin, ettei lausuntoa anneta, mutta toimitetaan jäsenten yksittäiset kommentit Jaana Yläselle ja tiedoksi vanhusneuvostolle.