Vanhusneuvosto, kokous 17.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Läsnäolo- ja puheoikeuksien myöntäminen 

Päätösehdotus oli

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus koko kokouksen ajaksi vanhusasiamiehen harjoittelijalle ja oman pykälänsä ajaksi Reetta Leväselle ja Sami Uusitalolle.

Päätös

Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus koko kokouksen ajaksi harjoittelija Mirkka Metsärannalle ja pykälänsä ajaksi projektisuunnittelija Reetta Leväselle.