Vanhusneuvosto, kokous 17.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Päätösehdotus oli

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Saila Joutsio ja Maire Kauhanen.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Saila Joutsio ja Maire Kauhanen.