Vanhusneuvosto, kokous 17.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Vanhusneuvoston vuosikertomus v. 2020 

TRE:1156/02.02.01/2021

Valmistelija

  • Nurmio Kirsi, Suunnittelija

Perustelut

Vuosi 2020 oli koronavuosi. Siksi myös vanhusneuvosto joutui perumaan kaikki yleisötilaisuutensa. Etätilaisuuksien järjestämisessä ei nähty mieltä kohderyhmä huomioiden. Vanhusneuvoston toiminta v. 2020 oli siis sisäänpäin kääntynyttä, vanhusneuvoston kokoustoimintaa, jossa kuultiin kaupungin toimista ja vaikutettiin niihin.

 

Kokoukset:

 

15.1.2020 kokous klo 13 - 15.10

12.2.2020 kokous klo 13 - 15-15

11.3.2020 kokous klo 13 - 15.10

16.9.2020 kokous klo 12 - 13.45

14.10.2020 kokous klo 13 -15.30

18.11.2020 kokous klo 13 - 15.15

 

Työjaoston kokoukset: 15.1.2020, 28.2.2020, 18.8.2020

 

Alustukset:

 

Yhteisöllinen etsivän vanhustyö ikäihmisten kotipiirissä (Markku-hanke)

Tampereen kaupungin palveluverkkotyö

Elämänote-ohjelman ja sen toimijoiden esittely

Psykogeriatrinen hoito Tampereella

Katsaus vanhusasiamiehen toimintaan

Katsaus yhdenvertaisuusavustuksista

Tampereen kaupungin turvallisuussuunnitelma

Tampereen elinvoima- ja osaamislautakunnan sekä asunto- ja kiinteistölautakunnan ajankohtaiset ikäihmisiin liittyvät asiat (apulaispormestari Stenhäll)

Ajankohtaiset yhdenvertaisuusasiat (yhdenvertaisuuskoordinaattori)

Apulaispormestari Johanna Loukaskorven alustus ajankohtaisista asioista

Apulaispormestari Aleksi Jäntin alustus ajankohtaisista asioista

Sosiaalineuvos Arja Ojalan alustus ajankohtaista asioista

 

Aloitteet ja selvityspyynnöt:

 

Tampere Filharmonian pääsylippujen hankinta kulttuuriluotsin kanssa konsertteihin osallistuville

Liikuntakortin myöntäminen 65 vuotta täyttäneille tamperelaisille

Lausunto ratikan katulinjauksiin Lentävänniemessä (työjaosto)

Turvallisuuden ja yhdenvertaisuuden parantaminen Hämeenkadulla (yhdessä vammaisneuvoston kanssa)

Selvityspyyntö kotihoidon ateriapalveluista

 

Muu osallistuminen:

 

Työjaoston ja esittelijäsihteerin yhteistyö Kuusikko-vanhusneuvostojen kanssa

Jäsenille välitetty tietoa sähköpostitse

Jäsenet osallistuneet muiden tahojen järjestämiin etätilaisuuksiin (mm. Vanhusneuvottelupäivät)

Työjaosto/puheenjohtaja esiintynyt mediassa (Aamulehti)

 

Päätösehdotus oli

Vanhusneuvosto toteaa vuoden 2020 toiminnan.

Päätös

Todettiin vuoden 2020 toiminta.