Vanhusneuvosto, kokous 17.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Virastotalon turvallisuussuunnitelma 

Perustelut

Sami Uusitalo esittelee virastotalon turvallisuussuunnitelman.

Päätösehdotus oli

Merkitään Sami Uusitalon alustus ja siitä käyty keskustelu tiedoksi.

Päätös

Aiheen käsittely siirtyi seuraavaan kokoukseen.