Vanhusneuvosto, kokous 17.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Ilmoitusasiat 

Perustelut

Vanhusneuvostolla on viime kokouksen jälkeen ollut seuraavia tapahtumia:

- vierailu Peltolammin seurakuntakerhon luona 3.4.2019

- laatujaoston kokous 4.4.2019 (muistio eri pykälässä)

- eläkeläisvaltuuston kokous 16.4.2019

Tulevia tapahtumia on:

-  Kuule ja kerro -palautetilaisuus 24.4.2019

-  laatujaoston kokous 7.5.2019

- vierailu Hopealahden senioritaloon Käpylään 8.5.2019

 

Päätösehdotus oli

Merkitään perusteluissa mainitut ja mahdolliset muut ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Merkittiin perusteluissa mainitut  ilmoitusasiat tiedoksi. Jäsen Itkonen toimitti esittelijäsihteeri listan edustuksistaan.