Vanhusneuvosto, kokous 17.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 29 Keskustelu kaupungin v. 2020 talousarviosta 

Perustelut

Neuvostoille järjestettiin tilaisuus kaupungin talousarviovalmistelusta 18.3.2019. Siihen liittyen vanhusneuvoston jäsenet toivoivat, että tilaisuudessa olleet esitykset käytäisiin läpi vanhusneuvoston kokouksessa ja vanhusneuvosto voisi keskustella niistä keskenään. Keskustelun perusteella on tarkoitus priorisoida vanhusneuvoston tavoitteita talousarvion suhteen.

Em. tilaisuuden esitykset on lähetetty vanhusneuvoston jäsenille sähköpostitse.

Päätösehdotus oli

Vanhusneuvosto esittää tavoitteita kaupungin talousarvioon v. 2020 liittyen.

Päätös

Vanhusneuvosto asetti talousarviovalmisteluun paljon tavoitteita, jotka esittelijäsihteeri viestii eteenpäin. Tavoitteita ovat mm: palvelukeskuskortin tulorajan poistaminen tai korottaminen, ostopalveluiden laadun valvonnan lisääminen, palveluliikenteen kulun laajentaminen iltaan ja viikonloppuun, hyvinvointitarkastus 70-vuotiaille (aloite), liikuntaryhmien hintojen eläkeläisalennukset tai seniorikortti (virikekortti), asuntoneuvojan tehtävän palauttaminen, joukkoliikenteen lippujen hinnat ja eläkeläisalennuksen ulottaminen iltaan, digiajanvarauksen kehittäminen niin että esim. hammaslääkärin aikoja saa varattua pidemmälle, eturauhassyövän seulontojen aloittaminen.

Vanhusneuvoston tärkeimmät viestit talousvalmisteluun ovat kuitenkin, että tarvittaisiin talousraami pitemmälle ajalle kuin budjettivuosi tai edes valtuustokausi, jotta ennaltaehkäisevän toiminnan tuottavuus näkyisi. Lisäksi vanhusneuvosto toivoo, että sille (kuten lautakunnille) toimitetaan etukäteen lista aiotuista säästökohteista, jotta vanhusneuvosto voi sitten asettaa ne preferenssijärjestykseen.