Vanhusneuvosto, kokous 17.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Päätösehdotus oli

Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja osallistujamäärältään päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja osallistujamäärältään päätösvaltaiseksi.