Vanhusneuvosto, kokous 17.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Vanhusneuvoston muut asiat v. 2019 

Perustelut

Vanhusneuvoston jäsenet kertovat heille tulleista yhteydenotoista.

Päätösehdotus oli

Käsitellään vanhusneuvoston muut asiat.

Päätös

Muita asioita ei ollut.