Vanhusneuvosto, kokous 18.11.2020

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 47 Apulaispormestari Johanna Loukaskorven alustus ajankohtaisista asioista 

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi apulaispormestari Johanna Loukaskorven alustus ja siitä käyty keskustelu. 

Päätös

Merkittiin tiedoksi Loukaskorven esitys ja siitä käyty keskustelu.