Vanhusneuvosto, kokous 18.5.2022

§ 22 Pöytäkirjan tarkastus 

Perustelut

 

 

Päätösehdotus

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Reijo Laitinen ja Kari Lindbom.