Vanhusneuvosto, kokous 18.5.2022

§ 23 Vanhusasiamiehen ajankohtaiskatsaus 

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi vanhusasiamies Riikka Piirosen ajankohtaiskatsaus ja siitä käyty keskustelu.