Vanhusneuvosto, kokous 18.5.2022

§ 24 Vapaa keskustelu työjaoston valitsemista teemoista 

Perustelut

Työjaosto päätti kokouksessaan 3.5.2022 että koska tähän kokoukseen ei aikatauluhaasteista johtuen tule ulkopuolisia alustajia niin kokouksessa keskustellaan vapaasti seuraavista aiheista: terveyskeskusten toiminta, erityisesti ajanvaraus, ja eläkeläisten käyttäminen hoiva-avustajina.

Keskustelun sisältö toimitetaan tiedoksi hyvinvointialueelle. 

Päätösehdotus

Merkitään keskustelu tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten.