Vanhusneuvosto, kokous 19.1.2022

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.