Vanhusneuvosto, kokous 19.1.2022

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus 

Päätösehdotus

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Taina Törmä ja Marja Civill.