Vanhusneuvosto, kokous 19.1.2022

§ 4 Vanhusneuvoston vuosikertomus v. 2021 

TRE:179/00.01.03/2022

Valmistelija

  • Nurmio Kirsi, Suunnittelija

Perustelut

Vuosi 2021 oli pandemian takia poikkeusvuosi kuten edellinenkin vuosi. 

Vanhusneuvosto kokoontui vuonna 2021 seitsemän kertaa: 17.2.2021, 17.3.2021, 14.4.2021, 19.5..2021, 20.10.2021, 17.11.2021 ja 15.12.2021. 

Vanhusneuvoston kokoonpano vaihtui (myös puheenjohtaja) kesällä.

Vanhusneuvoston v. 2021 käsittelemiä aiheita oli mm.välimuotoisen asumisen hanke, virastotalon uudistamissuunnitelma, Tampereen kaupungin kotouttamissuunnitelma, vaikuttamistoimielinten kehittämistyö, Tampereen kaupungin strategia, tampere.fi -sivujen uudistaminen, ikäihmisten palvelujen ajankohtaiset asiat, sivistyspalveluiden ajankohtaiset asiat, joukkoliikenteen saavutettavuus, Tampereen kaupungin hyvinvointikertomus ja hyvinvointisuunnitelma, sosiaali- ja terveyspalveluiden ajankohtaiset asiat, Tampereen kaupungin kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelmat, elinvoimasektorin ajankohtaiset asiat, sotaveteraanien palveluiden ajankohtaiset asiat, vanhusasiamiehen raportti.

Vanhusneuvosto teki selvityspyyntöjä tai aloitteita seuraavista asioista: kotihoidon ateriapalvelut, neuvostojen palkkiot.

Kuusikko-vanhusneuvostojen sihteerit kokoontuivat teamsissä useamman kerran vuoden aikana.

Päätösehdotus

Todetaan vanhusneuvoston vuoden 2021 toiminta.