Vanhusneuvosto, kokous 19.1.2022

§ 3 Vuoden 2022 vastuualueet 

Perustelut

Vanhusneuvoston vastuualueita ovat:

 

- Oriveden asiat

- sosiaali- ja terveyslautakunnan asiat

- sivistys- ja kulttuurilautakunnan asiat

- joukkoliikennelautakunnan asiat (myös ratikka)

- yhdyskuntalautakunnan asiat (kaupunkisuunnittelu ja asuminen)

Lisäksi vanhusneuvoston jäsenet voivat valita muita vastuualueita kuten mediaseuranta.

Myös jokaiselle poliittiselle viiteryhmälle (valtuustoryhmä) on valittu vastuuhenkilö.

 

Päätösehdotus

Päätetään vanhusneuvoston jäsenten vastuualueista.