Vanhusneuvosto, kokous 19.5.2021

§ 28 Kokouksen pöytäkirjan tarkastajien valinta 

Päätösehdotus

Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Juha Salonen ja Riitta Aaltonen.