Vanhusneuvosto, kokous 19.5.2021

§ 29 Puhe- ja läsnäolo-oikeuksien myöntäminen 

Päätösehdotus

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus pykälänsä ajaksi Pentti Vataselle.