Vanhusneuvosto, kokous 20.10.2021

§ 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.