Vanhusneuvosto, kokous 20.10.2021

§ 33 Kokouksen pöytäkirjan tarkastajien valinta 

Päätösehdotus

Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Maire Kauhanen ja Tuula Kivimäki.