Vanhusneuvosto, kokous 20.10.2021

§ 34 Puhe- ja läsnäolo-oikeuksien myöntäminen 

Päätösehdotus

Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus pykälänsä ajaksi Matti Helimolle, Jaana Yläselle ja Juha-Pekka Häyryselle.