Vanhusneuvosto, kokous 20.10.2021

§ 36 Sivistyspalveluiden ikäihmisiin liittyvät valtuustokauden strategiset painopisteet ja ajankohtaiset asiat 

Perustelut

Apulaispormestari Matti Helimo kertoo sivistyspalveluiden ikäihmisiin liittyvistä valtuustokauden stratgisista tavoitteista ja ajankohtaisista asioista.

Päätösehdotus

 Merkitään Matti Helimon alustus ja siitä käyty keskustelu tiedoksi.