Yhdyskuntalautakunnan alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaosto, kokous 11.2.2021

§ 3 Ajankohtaiskatsaus 

Perustelut

Alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaoston ajankohtaiset asiat:

  • elintarvikevalvonta / Merja Bojang
  • terveydensuojelu / Tarja Hartikainen
     

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)