Yhdyskuntalautakunnan alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaosto, kokous 11.4.2024

§ 8 Ajankohtaiskatsaus 

Perustelut

Ajankohtaiset:

  • Eläinlääkintähuollon ajankohtaiset asiat (Teemu Kipinoinen)
  • Elintarviketurvallisuuden ajankohtaiset asiat (Satu Virtaranta)
  • Terveydensuojelun ajankohtaiset asiat (Paula Saxholm)

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Saxholm Paula, Terveydensuojelupäällikkö

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai valitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
-varhaiskasvatuslain 57 §:n mukaista huomautusta tai huomion kiinnittämistä (Varhaiskasvatuslaki 63 § 2 mom.)