Yhdyskuntalautakunnan alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaosto, kokous 11.6.2020

§ 18 Ajankohtaiskatsaus 

Perustelut

Alueellinen ympäristöterveydenhuollon jaoston ajankohtaiset asiat:

  • ympäristöterveyden kehityskysely / kehityspäällikkö Keijo Houhala
  • valvonnan toteuma / ympäristöinsinööri Satu Virtaranta
  • muut käsittelyssä olevat asiat / terveysinsinööri Tarja Hartikainen
  • eläinlääkintähuollon ajankohtaiset asiat / valvontaeläinlääkäri Mari Porma
  • elintarvikevalvonnan asiat / ympäristöinsinööri Satu Virtaranta

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely
Keijo Houhala oli läsnä kokouksessa ympäristöterveyden kehityskyselyn ajan.

Ilpo Laine saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)