Yhdyskuntalautakunnan alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaosto, kokous 11.6.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 19 Alueellinen ympäristöterveydenhuollon jaoston kokoukset syyskaudella 2020 

TRE:5985/00.00.03/2019

Valmistelija

  • Jokinen Aino, Hallintosihteeri

Valmistelijan yhteystiedot

hallintosihteeri Aino Jokinen puh. 040 801 6103, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

hallintosihteeri Aino Jokinen puh. 040 801 6103, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Hallintosäännön 120 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Hallintosäännön 120 §:n mukaan toimielimen kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous). Suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta paikasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä.

Tarvittaessa kokouspaikka ja -tapa voi olla myös sähköinen kokous.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Hartikainen Tarja, Terveysinsinööri

Yhdyskuntalautakunnan alueellinen ympäristöterveydenhuollon jaoston kokoukset syyskaudella 2020 pidetään Tammerkosken istuntosalissa, 2 krs seuraavasti:

torstaina 20.8.2020 klo 16.00
torstaina 15.10.2020 klo 16.00 ja
torstaina 17.12.2020 klo 16.00.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Jäsenet, varajäsenet, Luottamushenkilömuutokset, virastopalvelut

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)