Yhdyskuntalautakunnan alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaosto, kokous 11.6.2020

§ 17 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen 

Päätösehdotus oli

Läsnäolo- ja puheoikeus tähän kokoukseen myönnetään kehityspäällikkö Keijo Houhalalle ajankohtaiskatsaus pykälässä 18.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)