Yhdyskuntalautakunnan alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaosto, kokous 15.10.2020

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 28 Ajankohtaiskatsaus 

Perustelut

Katsaus alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaoston ajankohtaisiin asioihin:

  • valvonnan ajankohtaiset / Satu Virtaranta
  • tartuntatautilain lausunto / Satu Virtaranta
  • terveyshaitan poistamisen käsittelyn päättäminen tiedoksi / Satu Virtaranta
  • eläinlääkintähuolto / Mari Porma
  • elintarvikevalvonta / Satu Virtaranta
     

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)