Yhdyskuntalautakunnan alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaosto, kokous 15.10.2020

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 30 Terveyshaitan poistaminen (Salassa pidettävä)

JulkL (621/1999) 24.1 §:n 32-kohta