Yhdyskuntalautakunnan alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaosto, kokous 16.12.2021

§ 25 Ajankohtaiskatsaus 

Perustelut

Ajankohtaiset:

  • Ympäristöterveyspäällikkö Merja Bojangin 24.8.2021 antama vastaus Oriveden valtuustoaloitteeseen (valtuustoaloite Oriveden kaupunginvaltuuston kokouksessa 26.4.2021 § 24 jätetty ja 17.5.2021 § 139 Oriveden kaupunginhallituksen päätöksellä toimitettu)
  • Oriveden kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote 25.10.2021 § 79
  • YTE:n menot ja tulot
  • terveydensuojelulain muutos
  • tartuntatautilain jatko/valvonta YTE:n osalta
  • Sotesin ja Mänttä-Vilppulan liittymisselvitys

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Hartikainen Tarja, Terveysinsinööri

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely
Miia Nippala poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)