Yhdyskuntalautakunnan alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaosto, kokous 3.6.2021

§ 7 Ajankohtaiskatsaus 

Perustelut

Alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaoston ajankohtaiset asiat:

Talous

  • Kuntalaskutuksen selvitys

Ajankohtaista ja tarkastukset elintarvikevalvonta, terveydensuojelu ja tartuntatautilaki
Talous tilanne 1 – 5 /12

  • Elvan laskutus Vati
  • Tesun laskutus Vati
  • Tupakka- ja nikotiinilaskutus
     

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely
Marjo Niemenmaa saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)