Yhdyskuntalautakunnan alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaosto, kokous 3.6.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 9 Yhdyskuntalautakunnan alueellisen ympäristöterveydenhuollonjaoston uuden toimielimen ensimmäisen kokouksen ajankohta 

TRE:5791/00.00.03/2020

Valmistelija

  • Jokinen Aino, Hallintosihteeri

Valmistelijan yhteystiedot

hallintosihteeri Aino Jokinen, puh. 040 801 6103, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

hallintosihteeri Aino Jokinen, puh. 040 801 6103, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Hallintosäännön 121 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Hallintosäännön 120 §:n mukaan toimielimen kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous). Suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta paikasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä.

Yhdyskuntalautakunnan alueellinen ympäristöterveydenhuollon jaosto päätti 15.10.2020 § 29 kevätkauden 2021 kokousajankohdista.

Kaupunginvaltuusto valitsee uudet lautakunnat elokuun kokouksessaan. Kuntavaalien siirron ja lautakunnan toimikauden jatkumisen vuoksi on syytä päättää uuden yhdyskuntalautakunnan alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaoston ensimmäisen kokouksen ajankohdaksi torstai 16.9.2021 klo 16.00. Kokouksessa päätetään syyskauden 2021 muista kokousajankohdista.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Bojang Merja, Ympäristöterveyspäällikkö

Uuden toimielimen ensimmäinen kokous pidetään Tammerkoski-salissa tai sähköisenä kokouksena torstaina 16.9.2021 klo 16.00 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Luottamushenkilömuutokset, virastopalvelut

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)