Yhdyskuntalautakunnan alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaosto, kokous 6.6.2019

§ 10 Pöytäkirjan tarkastus 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Bojang Merja, Ympäristöterveyspäällikkö

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Pirjo Halme ja Pentti Hupanen.
Pöytäkirja on allekirjoitettavissa viimeistään maanantaina 10.6.2019

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)