Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 10.3.2020

§ 21 Ajankohtaiskatsaus 

Perustelut

Katsaus ympäristö- ja rakennusjaoston ajankohtaisiin asioihin.

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely

rakennustarkastaja Annika Alppi:

- Rakennusvalvonnan TOPTEN 2019

- Kaarilan maanvyörymän tilannekatsaus

ympäristönsuojelupäällikkö Harri Willberg:

- Vesiohjelma 2020-2024

- Särkänniemen tapahtumapuiston kesän tapahtuman melutaso

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)