Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 16.6.2020

§ 77 Ajankohtaiskatsaus 

Perustelut

Katsaus ympäristö- ja rakennusjaoston ajankohtaisiin asioihin: 

- Rakennustarkastajan viran hakuprosessi

- Roskatilanne Tampereella

- Uuden ympäristötarkastajan valinta

- Tampereen vetovoimaisuus työnantajana

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Alppi Annika, Rakennustarkastaja

Merkitään tiedoksi. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)