Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 17.9.2019

§ 133 Ajankohtaiskatsaus 

Perustelut

Katsaus ympäristö- ja rakennusjaoston ajankohtaisiin asioihin:

- Lupa-arkkitehdin valinta, Eija Muttonen-Mattila

- LVI-tarkastusinsinöörin avoimen viran haun tilanne, Eija Muttonen-Mattila

- Valtuuston iltakoulu kaavoituksesta, Eija Muttonen-Mattila

- Muistutus PIRA-päivien palkintojen jaosta, Eija Muttonen-Mattila

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.


Kokouskäsittely
Jouni Sirén saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)