Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 17.9.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 134 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle maa-ainesluvasta tehdyistä valituksista, (837-721-21-0) - NCC Industry Oy 

TRE:3270/10.00.03/2018

Valmistelija

  • Willberg Harri, Ympäristönsuojelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Ympäristötarkastaja Jaana Lappeteläinen, p. 040 8063 448, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Juho-Pekko Ryhänen, p. 040 8063 149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungin ympäristö- ja rakennusjaosto on 12.3.2019 tehnyt päätöksen (39 §), jolla se on myöntänyt maa-ainesluvan NCC Industry Oy:lle rajaten kuitenkin ottoaluetta. Maa-ainesluvasta ovat valittaneet NCC Industry Oy sekä Suomen luonnonsuojeluliiton Tampereen yhdistys ry ja SLL:n Pirkanmaan piiri yhteisellä valituksellaan. Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa 20.9.2019 mennessä. Asian diaarinumero hallinto-oikeudessa on 4601/19.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Willberg Harri, Ympäristönsuojelupäällikkö

Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle annetaan oheisen liitteen mukainen lausunto.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Ulla Kampman saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Reeta Ahonen saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Hämeenlinnan hallinto-oikeus (hameenlinna.hao@oikeus.fi)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)