Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 17.9.2019

§ 132 Pöytäkirjan tarkastus 

Perustelut

Pöytäkirjan tarkastus sähköisesti viimeistään torstaina 19.09.2019.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Matti Höyssä ja Sonja Harmaala (varalle Erik Lydén).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)